ส่งอีเมล์แบบสวยงามด้วย html กันดีกว่า

ทดลองส่งอีเมล์แบบสวยงามด้วยรูปแบบของ html กันดีกว่า หลายๆคนคงเคยรับ หรือส่งอีเมล์ในรูปแบบ html กันมาแล้ว จุดเด่นก็คือ สามารถใส่รูปหรือใส่สีสันของตัวอักษรได้สวยงาม ก็เหมือนกับเราออกแบบเวบไซต์นั่นแหล่ะ โดยเฉพาะใครที่ส่งเมล์ให้สมาชิกแล้ว ถ้าใช้แบบ text เดิมๆล่ะก็เชยแล้วและครับ

ให้เรา copy code นี้แล้วเอาไปรันครับ อย่าลืมแก้ Email ที่จะส่งออก และอีเมล์คนรับด้วยนะครับ

<?
$to = "[email protected]";
$subject = "Test Basic mail script for HTML content";
// your message is now in HTML
$msg = "
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Basic mail script for HTML content</TITLE>
</HEAD>
<BODY>
<H1 ALIGN=CENTER>Look how cool this is!</H1>
</BODY>
</HTML>
";
// add another header
$headers = "From: [email protected]\n";
$headers.= "Reply-To: [email protected]\n";
///ตัวนี้คือ สั่งกำหนดว่าอีเมล์ส่งมาในรูปแบบใด ในที่นี้เรากำหนดเป็นชนิด text/html
$headers.= "Content-Type: text/html; charset=tis-620";
mail("$to", "$subject", "$msg", "$headers");
echo "finished!";
?>

อันนี้เป็นเทคนิคง่ายให้เอาไปดัดแปลงกันดูนะครับ
นอกจากนี้คุณสามารถแนบรูปไปกับอีเมล์ได้ด้วย โดยใช้รูปแบบของ html นั่นเอง

<img src="http://www.yourdomain.com/images/image.gif">.

ข้อกำหนดของการส่งแบบนี้ก็คือ
ข้อความที่ส่งต้องอยู่ในรูป html tag
และต้องไม่ลืมใส่ content-type header เท่านั้นเองครับ

Note: Sending HTML-formatted e-mail

Related Posts